دانشور

باتشکر از دکتر محمد رضا عشقی که تمام استرس من رو تبدیل به یک حس خوب کرد، با کلی استرس وارد مطبشون شدم ولی خدا رو شکر با آرامش خارج شدم

کوچولوی من بدون خونریزی و حتی گریه ختنه شد باز هم تشکر میکنم همیشه سلامت باشند

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code