مادر سامیار

من مادر سامیار هستم و از جناب دکتر عشقی برای انجام ختنه پسرم سپاسگزارم راستش اصلا طوری که دیگران راجب ختنه صحبت میکردند نبود حتی با اولین ادرارش هم گریه نکرد بسیار عالی بود. حتی بعد از بین رفتن بی حسی هم گریه نکرد و میخندید

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code