مادر هاکان

در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ هاکان توسط دکتر عشقی ختنه شد من خیلی استرس داشتم ولی صحبت با سایر مراجعه کنندگان خیلی کمکم کرد هاکان نیم ساعت بعد از ختنه گریه کرد و بعد از

آن آروم شد و خدا رو شکر ۲ روز خوب رو گذروندیم تا امروز برای ویزیت اومدم از آقای دکتر عشقی تشکر میکنم

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code