والدین محمد صدرا

لازم میدانم مراتب قدردانی خود و همسرم را از زحمات دکترعشقی داشته باشم البته قبلاً ذکر خیر ایشون رو شنیده بودم اما در مورد فرزندم به اثبات رسید

خدا رو شکر ختنه به بهترین نحو انجام شد و بعد از سه چهار روز مداوا شدبدون کوچکترین مشکلی

با تشکر و آروزی توفیق برای دکتر عشقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.