والدین مهراس

در تاريخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ فرزند نوزاد و ۲ ماهه خود را به مطب دکتر عشقي عزيز آوردم و پس از انجام عمل ختنه بدون کوچکترين درد به پايان رسانيد ضمن عرض تشکر و قدرداني از دکتر عشقي گرامي مراتب تشکر و قدرداني خود را اعلام ميدارم

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code