پدر آراد

من پدر آراد از محیط مطب و برخورد دستیار و همچنین زمان و تسریع انجام عمل ختنه آقای دکتر بسیارراضی هستم و تشکر دارم و امیدوارم خداوند بهترینها را نصیب دکتر و عزیزانش نماید

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code