پدر ارشیا

اینجانب پدر ارشیا کمال تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای دکتر عشقی عزیز که با راهنمایی دلسوزانه خود مسیر درست را به ما نشان دادند و ارشیای عزیز ما را که دکترهای دیگه نظر به عدم ختنه تا سن ۶ سالگی داده بودند با مهارت تمام ختنه نمودند و این بار سنگین را ازدوش ما برداشتند، اعلام می نمایم

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code