پدر امیر (اهل سوریه – دانشجوی خارجی)

من از طریق سایت اینترنتی با دکتر عشقی آشنا شدم و پسرمون رو برای ختنه بردیم از کار دکتر خیلی راضی هستیم و ممنونیم ایشان خیلی محبت کردند، و تمام مهارتشون رو بکار بردند. خداوند ایشان را حفظ کند

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code