پاسخ: روش توصیه شده اکثر متخصصین کودکان و جراحان اطفال روش حلقه ring می باشد زیرا احتمال خونریزی بسیار کم می باشد و زمان انجام آن حدود ۷ الی-۸ دقیقه بوده و همچنین بخیه و پانسمان نمیشود و حلقه حدود ۵ تا ۱۰ روز می افتد.و عارضه کمتری نسبت به روش جراحی دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code