پدر سجاد

اینجانب جواد بخشی پور پدر سجاد، رضایت صددرصدی خود را راجب به ختنه فرزندم اعلام میکنم و از آقای دکتر محمدرضا عشقی و همکار محترمشان سرکار خانم تجدیدی کمال تشکر را دارم که با دقت و تجربه و سرعت عمل شرایط و رفتار صحیح ختنه پسرم را انجام دادند

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code