پاسخ: هنوز اختلاف نظر بسیاری در این زمینه وجود دارد،اما اکثر همکاران متخصص کودکان طبق نظر کارشناسی و انجمن پزشکان نوزادان و ارولوژی کودکان و بعضی از جراحان کودکان و توصیه آکادمی جراحان اطفال آمریکا بهترین زمان برای ختنه را از دوران نوزادی تا ۱۲ ماهگی ترجیحا بین ۱تا ۳ ماهگی می دانند.زیرا کودک مرحله نوزادی را طی کرده است،رشد آلت تناسلی تا حدودی صورت گرفته و از طرفی هنوز کودک به سنی نرسیده که این عمل موجب ایجاد خاطرات بد در ذهن او شود و عواقب روحی و روانی به همراه داشته باشد و به بیهوشی نیازی ندارد و با بیحسی موضعی قابل انجام بوده و احتمال خونریزی بسیار کم حدود ۴تا۵ %می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.